Zajišťujeme

Rozvody nerezového potrubí

rekonstrukce potrubních rozvodů

příruby všech typů a tlaků

nerez dráhy s válečky

nerezové tlakové nádoby

nerezové svařování tenkostěnných plechů

zámečnické práce

Opravy při odstávkách stáčecích linek

Mechanické práceilustrační foto

Prohlášení o přístupnosti stránek

Webová prezentace SEND CZECH s.r.o. je  vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR - Blind Friendly Web a WCAG 1.0.
Struktura  je vytvořena validním HTML kódem, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).
Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Výsledky analýzy jasu a kontrastu pozadí a textu:

Text stránky: barevná diference minimálně: 765 / kontrast: 255
Navigační tlačítka: barevná diference: 534 / kontrast: 193
Textová navigace: barevná diference: 663 / kontrast: 244

Ke zprostředkování důležitých informací nejsou použity obrázky ani zvýraznění barvou
Stránky neobsahují žádné blikající animované grafické prvky

Elektronické adresy uvedené na těchto stránkách jsou z důvodu ochrany před nevyžádanou poštou zakódovány. Kliknutím na jejich odkaz aktivujete svého poštovního klienta.Pokud budete mít s přístupností obsahu tohoto webu či s jeho používáním jakýkoliv problém, kontaktujte  webmastera
Přístupnost stránek je testována prostřednictvím serveru CynthiaSays.

Logo Watchfire.com   Testováno prostřednictvím Watchfire.com

Watchfire WebXACT™ můžete použít ke kontrole přístupnosti a kvality internetových stránek a ochrany osobních údajů
Watchfire WebXACT

Podmínky použití (v anglickém jazyce) Copyright © 2003-2004 Watchfire Corporation. All Rights Reserved

Copyright © 2003-2004 Watchfire Corporation. All Rights Reserved


Pro snadnější orientaci jsou použity tyto horké klávesy

M - Pro návrat na úvodní stránku
A - Informace o firmě
W - pro vstup na stránku s prohlášením o přístupnosti
P - pro přechod na stránku s prohlášením o ochraně osobních údajů
F - pro přechod na stránku s kontaktním formulářem
I - pro přechod na stránku s přehledem produktů
N - pro přechod na stránku s nabídkami
K -  pro přechod na stránku referencí

AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright SEND CZECH s.r.o. © 1999 - 2005. Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Informace na nich zveřejněné, včetně textu, fotografií, log, pa opisovaných postupů, nesmějí být reprodukovány, předávány ani distribuovány bez předchozího souhlasu SEND CZECH s.r.o. Některé části webových stránek obsahují loga, případně další prvky třetích stran, na které se obdobně vztahují autorská práva jejich držitelů.
Design by Jiří Valíček © 1999 - 2005

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aktualizace podmínek použití
SEND CZECH s.r.o. poskytuje informace uvedené na tomto webu jako veřejnou službu a vyhrazuje si právo  kdykoli je změnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Tisk materiálů uvedených na tomto webu a jejich využití pro osobní nebo studijní účely je povoleno bez omezení.
Publikovat obsah těchto stránek v tisku, na jiných webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem, je dovoleno pouze po předchozím souhlasu vlastníka.

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti stránek  |  Odkazy

Copyright Send, s.r.o. © 2007
design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2007
Poslední aktualizace 05.02.2013
Webmaster